Newsletter - szkolenia hccp, dokumentacja haccp
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - audyt systemu HACCP”


Są to szkolenia rozszerzone przeznaczone dla kadry zarządzającej, przygotowujące auditorów wewnętrznych systemu HACCP.
Kursy dedykowane są dla poszczególnych branż.

Szkolenie
ZBZSS

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - audyt systemu HACCP-sektor spożywczy." Szkolenie pokazuje aspekty zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez między innym audyt systemu HACCP w sektorze spożywczym. Jest to kurs skierowany dla kadry zarządzającej w firmach z sektora spożywczego jak również z tym sektorem związanych.

Kup to szkolenie

Szkolenie
ZBZSKH

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - audyt systemu HACCP, obrót żywnością: sklepy, kioski, hurtownie spożywcze Szkolenie pokazuje aspekty zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez między innym audyt systemu HACCP w obrocie żywnością. Jest to kurs skierowany dla kadry zarządzającej w firmach zajmujących się obrotem żywnością, czyli w takich miejscach jak na przykład: sklepy, kioski , hurtownie spożywcze i tym podobne.

Kup to szkolenie

Szkolenie ZBZZZ

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – audyt systemu HACCP- żywienie zbiorowe zamknięte i otwarte

Szkolenie pokazuje aspekty zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez między innym audyt systemu HACCP w żywieniu zbiorowym zamkniętym i otwartym. Jest to kurs  skierowany dla kadry zarządzającej  w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego, czyli  w takich placówkach jak na przykład: przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, domy dziecka, restauracje, puby, bary i tym podobne.

Kup to szkolenie

Szkolenie

ZBZHOW

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - audyt systemu HACCP - Hurtownie owoców i warzyw

Szkolenie pokazuje aspekty zarządzania bezpieczeństwem żywności poprzez między innym audyt systemu HACCP w hurtowniach owoców i warzyw. Kurs  skierowany jest do kadry zarządzającej  hurtowni owoców i warzyw.

Kup to szkolenie

Szkolenie

ZBZPCK

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - audyt systemu HACCP - w piekarni, cukierni, kawiarni

Szkolenie pokazuje aspekty zarządzania bezpieczeństem żywności poprzez między innymi audyt sytemu HACCP w piekarniach, cukierniach, kawiarniach. Kurs skierowany jest dla kadry zarządzającej piekarni, cukierni, kawiarni.

Kup to szkolenie

  

kurczaczki swchodki costambzzz

 

Szkolenia składają się z 4 lekcji i testu końcowego.

 

Tematyka lekcji:

  • Lekcja 1. Weryfikacja systemu HACCP
  • Lekcja 2. Audit systemu HACCP
  • Lekcja 3. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
  • Lekcja 4. Studium przypadku
  • Test końcowy

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – audyt systemu HACCP, obrót żywnością: sklepy, kioski, hurtownie spożywcze

 

Dotacje na innowacje